Plynové chromatografy

Clarus 590 GC

Pokud vaše laboratoř provádí velké množství rutinních analýz i aplikací výzkumu a vývoje, potřebujete flexibilní a robustní nástroj, který splní vaše rozmanité požadavky. Náš plynový chromatograf Clarus 590 je plně automatizovaný systém GC, který poskytuje funkce, umožňující vysoký výkon, větší flexibilitu a stabilitu. Spolu s prokázanou kvalitou naší platformy GC je Clarus 590 GC vybaven FID  detektorem s širokým rozsahem, novým vysoce výkonným kapilárním injektorem se sníženou reaktivitou a automatizovanými technologiemi vzorkování, pro vstřikování kapalin, headspace par a SPME na jednom systému.

Clarus 690 GC

Pokud je pro váš provoz důležitá maximální kapacita analyzovaných vzorků, zvolte plynový chromatograf Clarus 690. Jeho patentovaná vysoce výkonná pec zajišťuje nejrychlejší ohřev a chlazení pece v oboru, což znamená kratší časy mezi nástřiky a schopnost zpracovávat více vzorků denně. Navíc pec s dvojitou stěnou a s koncentrickým odtahem vzduchu poskytuje  rychlé chlazení na teploty blízké okolnímu prostředí bez použití kryogenního chlazení – kritické např. pro analýzu těkavých organických látek.

Dávkovací systémy TurboMatrix

Systémy TurboMatrix nabízejí ucelené porfolio pro dávkování vzorků metodami headspace, termickou desorpcí a technikou SPME.

 • TurboMatrix Headspace dávkovače jsou vybaveny unikátní tlakově vyváženou technologií vzorkování a mají kapacitu pro 16, 40 nebo 110 vzorků
 • TurboMatrix termické desorbéry řeší celou řadu aplikací a jsou k dispozici v jedno-trubičkových nebo plně automatizovaných variantách
 • TurboMatrix MultiPrep dávkovač nabízí maximální flexibilitu díky kombinaci technik kapalného nástřiku, headspace a SPME.

Plynové chromatografy s hmotnostní detekcí GC-MS

Clarus SQ 8 GC-MS systémy

Platforma Clarus GC/MS nabízí špičku v oblasti systémů s jednoduchým kvadrupólem. Clarus SQ 8 GC/MS nabízí unikátní kombinaci vysoké citlivosti, stability a univerzálnosti:

 • špička v citlivosti: patentovaný detektor Clarifi s dlouhou životností
 • mimořádně snadná údržba: zdroj SMARTsource je snadno rozebíratelný – bez nástrojů
 • analytická flexibilita: velmi snadné přepínání režimů EI a CI
 • Uživatelsky přívětivé ovládání: software TurboMass vyvinutý na míru pro GC/MS aplikace

Mobilní GC-MS Torion T-9

Torion® T-9  je nejmenší přenosný GC-MS systém na světě, je rychlý, spolehlivý a snadno použitelný. Integrovaný systém je vybaven kapilárním plynovým chromatografem s vysokorychlostním programováním teploty a miniaturizovaným toroidním ion-trap hmotnostním detektorem s hmotnostním rozsahem od 41 do 500 Daltonů. Vzorky se vstřikují pomocí nové SPME stříkačky, mikroextrakce na nerezovém vláknu nebo pomocí techniky Needle Trap.

Torion T-9 GC / MS je plně integrovaný samostatný, váží 15 kg a je napájen dobíjecí baterií. Je snadno ovladatelný, s barevným dotykovým uživatelským rozhraním nebo jednoduchou třítlačítkovou navigací. Díky rychlosti a přenositelnosti je systém ideální pro analýzy v terénu.

Kapalinové chromatografy

LC 300 UHPLC

Náš LC 300 UHPLC je systém volby pro aplikace, které vyžadují maximální výkon a citlivost. S ultra přesným gradientem průtoků až 18 000 psi / 1240 barů dodává systém LC 300 UHPLC výkonnost a produktivitu požadovanou i pro ty nejnáročnější aplikace. Mezi hlavní vlastnosti platformy LC 300 UHPLC patří:

 • tlak do 18 000 psi (1240 bar)
 • patentovaná konstrukce vstřikovacího ventilu ILD snižuje tlak a rázy, aby zlepšila kvalitu dat a prodloužila životnost kolony
 • integrovaný zásobník rozpouštědel a kolonová pec pro snížení složitosti systému
 • široká škála detektorů: PDA, MWD, UV / Vis, FL a RI
 • automatické ředění a derivatizace vzorků
 • plné ovládání přístroje a zpracování dat pomocí softwaru SimplicityChrom ™ CDS

LC 300 HPLC

LC 300 HPLC je systém volby pro rutinní chromatografické aplikace. Mezi hlavní vlastnosti platformy LC 300 HPLC patří:

 • tlak do 10 000 psi (690 bar)
 • vysoce viditelný barevný displej pro okamžité vyhodnocení stavu systému bez nutnosti přihlášení do softwaru CDS
 • vynikající reprodukovatelnost vstřikování – i při nízkých objemech
  Tři režimy vstřikování: plná smyčka, částečné smyčka a µL nástřik pro maximální flexibilitu
 • dlouhá životnost těsnění díky specializovanému a automatizovanému mechanismu oplachu těsnění pístu
 • široká škála detektorů: PDA, MWD, UV / Vis, FL a RI.

HPLC Systems pro speciální analýzu NexSAR

Kapalinový chromatograf pro speciační analýzy nové generace navržený jako plně inertní, což umožňuje laboratořím splnit požadavky nízkého chromatografického pozadí i pro nejnáročnější speciační aplikace.

 • inertní HPLC čerpadlo zkonstruované tak, aby poskytovalo bezpulzní a stabilní základní linii,
 • inertní / chlazený inertní autosampler pro HPLC pro aplikace s chlazením i bez chlazení
 • ergonomicky navržený zásobník mobilních fází, který snižuje kavitaci; nádoby s rozpouštědly jsou uloženy v inertním držáku, který zabraňuje úniku nebo rozlití, které by poškodilo zbytek systému
 • volitelný tříkanálový odplyňovač umožňuje odplynění až tří různých mobilních fází.

Kapalinové chromatografy s hmotnostní detekcí LC/MS a LC/MS/MS

Trojnásobný kvadrupól QSight LC/MS/MS

 

QSight® Triple Quadrupole LC / MS / MS je kompletní řešení od vývoje metod až po výsledky a reportování. Tento inovativní systém, který běží na softwarové platformě Simplicity ™ 3Q, se snadno učí a používá a je postaven na patentovaných technologiích, které umožňují vysokou citlivost a výkon, maximální dobu provozuschopnosti a bezkonkurenční možnosti vzdálené podpory.

Trojnásobný kvadrupól QSight spojuje nejflexibilnější hmotnostní spektrometr v oboru se stejně kvalitním systémem QSight LX50 UHPLC, který poskytuje citlivost a specificitu potřebnou pro náročné aplikace, jako je analýza reziduí pesticidů nebo nutričních složek.

 

AxION TOF MS

AxION TOF MS platforma zahrnuje inovativní systémy hmotnostní spektrometrie a software byl navržen pro přímočaré řešení jakékoliv laboratorní aplikace. AxION platforma zahrnuje AxION ® ™ 2 TOF MS pro přesné měření hmotnosti a kvantifikaci a AxION Direct Sample Analysis (DSA ™) systém. To je technologie, která umožňuje přímou analýzu vzorků s minimální až žádnou přípravou vzorku a chromatografií.

AxION TOF MS platforma zahrnuje inovativní systémy hmotnostní spektrometrie a software byl navržen pro přímočaré řešení jakékoliv laboratorní aplikace. AxION platforma zahrnuje AxION ® ™ 2 TOF MS pro přesné měření hmotnosti a kvantifikaci a AxION Direct Sample Analysis (DSA ™) systém. To je technologie, která umožňuje přímou analýzu vzorků s minimální až žádnou přípravou vzorku a chromatografií.