Analytické přístroje

Anorganická analýza

Ať už potřebujete AAS, ICP-OES, ICP-MS nebo všechny tři techniky – můžete se na nás spolehnout, že vám pomůžeme s výběrem správného přístroje, příslušenství a spotřebního materiálu.


Jednotlivé techniky:

– ICP-MS spektrometry

– ICP-OES spektrometry

– atomové absorpční spektrometry AAS

– mikrovlnná mineralizace

Chromatografie

Naše různorodé portfolio zahrnuje techniky pro kapalinovou chromatografii (LC), kapalinovou chromatografii / hmotnostní spektrometrii (LC / MS), plynovou chromatografii (GC a GC / MS) a přístroje Arnel GC. Navíc nabízíme nejkomplexnější sadu technologií pro přípravu vzorků, která zahrnuje řadu automatických dávkovačů, systémy pro přípravu GC vzorků Headspace (HS) a Thermal Desorption (TD), možnosti vstřikování kapalin a mikroextrakce v pevné fázi (SPME) a ​​další .

Techniky:

– kapalinová chromatografie LC a LC/MS

– plynová chromatografie GC a GC/MS

– mobilní GC/MS 

– headspace a termická desorpce

Molekulární spektrometrie

Široká škála přístrojů a příslušenství pro charakterizaci materiálů pomocí technik molekulární spektrometrie.

Techniky:

– UV/VIS a UV/VIS/NIR spektrometrie

– infračervené spektrometry a mikroskopy FTIR

– fluorescenční spektrometrie

 

Termická a elementární analýza

Široká škála přístrojů a příslušenství pro charakterizaci materiálů pomocí technik termické analýzy a elementární analýzy.

Techniky:

– DSC kalorimetrie

– termogravimetrická analýza TGA

– simultánní termická analýza STA

– dynamicko-mechnická analýza DMA a TMA

– kombinované techniky TG-IR, TG-MS, TG-GC/MS atd.

– elementární analýza CHNS/O