Diferenční skenovací kalorimetrie DSC

DSC 8500

DSC 8500 je špičkou ve světě DSC. Přístoj je vybaven unikátním systémem dvou pícek a technologií HyperDSC. Mimo jiné nabízí tyto vlastnosti:

  • extrémně rychlé řízené rychlosti skenování až 750 ° C / min
  • in-situ balistické chlazení až 2100 ° C / min, což umožňuje experimenty napodobující procesy v reálném světě
  • velmi rychlé snímání dat (100 bodů / s) zajišťující vysokou integritu dat.

DSC 8000

DSC 8000 je zlatým standardem v oblasti DSC pro nejnáročnější aplikace. Přítroj je vybaven techologií dvou pícek pro co nejsprávně+jší měření tepelného toku. Další vlastnosti:

  • symetrický design zajišťuje, že odezva přístroje ze vzorkovací a referenční pánvičky jsou vždy identické
  • neoxidující chemicky odolné pece ze slitiny platiny
  • řízený ohřev až 300°C/min.

DSC 4000

DSC 4000 je spolehlivý přístroj s jednou píckou (systém heat flux) určený pro rutinní aplikace. Další vlastnosti:

  • integrovaný regulátor hmotnostního průtoku pro pohodlné ovládání a přepínání plynu
  • rychlý 45-polohový automatický vzorkovač pro spolehlivý bezobslužný provoz
  • efektivní, snadno čistitelná chromniklová pícka.

Termogravimetrie TGA, systémy TG-IR, TG-MS, TG-GC/MS, TG-IR-GC/MS

TGA 8000

Náš termogravimetrický analyzátor TGA 8000 ™ vám poskytuje úplnou kontrolu nad prostředím vašeho vzorku a poskytuje vysokou kapacitu analýz a spolehlivost, a to i bez dozoru. V kombinaci s FT-IR, MS, GC / MS a dalšími systémy umožňuje detailní analýzu lepší plynů uvolněných ze vzorku.

TGA 4000

TGA 4000 je navržen s kompaktní keramickou pecí, která zajišťuje regulaci teploty, kterou potřebujete pro přesné výsledky. Jeho robustní design je také odolný proti korozi. Jedná se o ideální přístroj pro rutinní TGA aplikace.

TG-IR, TG-MS, TG-GC/MS...

Systémy vyvinuté pro analýzu uvolněných plynů (EGA) spojují dvě nebo více analytických technologií, které výrazně zvyšují možnosti charakterizace materiálů a šetří čas získáváním více informací z jediné analýzy. EGA systémy jsou důležitým nástrojem při analýze a identifikaci komplexních směsí, známých i neznámých, včetně identifikace škodlivých chemikálií v půdě, kvantifikace složek v polymerech, stanovení těkavých složek, které mohou kontaminovat obal produktu, identifikace ftalátů ve vzorcích PVC a další.

Mechanická analýza DMA a TMA

 

DMA 8000

Přístroj určený pro analýzu dynamicko-mechanických vlastností materiálů v závislosti na teplotě. DMA 8000 má inovativní design, vysokou funkčnost a flexibilní provoz, což ho činí ideálním pro pokročilý výzkum a rutinní testování kvality v polymerním, kompozitním, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

TMA 4000

PerkinElmer TMA 4000 je  termomechanický analyzátor (TMA) navržený pro optimální výkon při měření koeficientu tepelné roztažnosti (CTE) v materiálech. Data lze ze vzorků sbírat v mnoha formách pomocí řady sond, včetně expanze, komprese, flexe, extenze a objemové (dilatometrie).

Simultánní termická analýza

STA 8000

Simultánní analýza TG s DTA nebo DSC režimem. Teplotní rozsah až do 1600°C umožňuje analýza široké škály materiálů. Citlivá váha je umístěna pod píckou, což zajišťuje její optimální ochranu před kontaminací.

STA 6000

Simultánní analýza TG s DTA nebo DSC režimem a s teplotním rozsahem do 1000°C. Citlivá váha je umístěna pod píckou, což zajišťuje její optimální ochranu před kontaminací.

Elementární analýza CHNS/O

 

2400 Series II CHNS analyzátor

Přístroj pro rychlé stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku a síry v organických a jiných typech materiálů. Ověřená technologie spalování vzorků a separace plynných produktů pomocí zónové chromatografie. Přístroj je vybaven autosamplerem pro 60 vzorků